Foreign Language Publications by Robert E. Howard
Click on links for detailsJapanese
Imprint (Publisher)

新訂版コナン全集1: 黒い海岸の女王
Shinteiban Konan zenshū 1: Kuroi kaigan no jōō

The Authorized Conan Chronicles 1: Queen of the Black Coast
Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

新訂版コナン全集2: 魔女の誕生
Shinteiban Konan zenshū 2: Majo no tanjō

The Authorized Conan Chronicles 2: A Witch Shall Be Born
Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

新訂版コナン全集3: 黒い予言者
Shinteiban Konan zenshū 3: Kuroi yogensha

The Authorized Conan Chronicles 3: The People of the Black Circle
Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

新訂版コナン全集4: 黒河を越えて
Shinteiban Konan zenshū 4: Kokugao koete

The Authorized Conan Chronicles 4: Beyond the Black River
Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

新訂版コナン全集5: 真紅の城砦
Shinteiban Konan zenshū 5: Shinku no jōsai

The Authorized Conan Chronicles 5: The Scarlet Citadel
Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

新訂版コナン全集6: 龍の刻(とき)
Shinteiban Konan zenshū 6: Ryū no koku
The Authorized Conan Chronicles 6: Hour of the Dragon

Tōkyō Sōgensha (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

悪魔の夢、天使の溜息
Akuma no yume, tenshi no tameiki 
Dreams of Devils, Sighs of Angels - Selected 'Weird Tales' Masterworks

Seishinsha
Anthology featuring REH
荒獅子コナン
Arajishi Konan

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

冒険者コナン
Bōkensha Konan

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

冒険王コナン
Bōken ō
Konan
Asahi Sonorama
ダーク・ファンタジー・コレクション
Dāku fantajī korekushon 5
Dark Fantasy Collection 5

RonsoSha
Anthology featuring REH
大帝王コナン
Daiteiō Konan

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

復讐鬼コナン
Fukushūki Konan
 
Hayakawa Bunko  (Hayakawa Shobo)

不死鳥コナン
Fushichō Konan

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

不死鳥の剣
Fushichō no ken
The Phoenix on the Sword

Kawade Shobō Shinsha
Anthology featuring REH
風雲児コナン
Fuunji Konan 

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

幻想文学19号ヒロイック・ファンタジー
Gensō no bungaku 19: Hiroikku fantajī 
Fantasy Literature 19: Heroic Fantasy

Fantasy Literary Society and Publication Administration
Anthology featuring REH
ホラー&ファンタジー傑作選1
Horā ando fantajī kessakusen #1

Horror & Fantasy #1
Seishinsha
Anthology featuring REH
ホラー&ファンタジー傑作選2
Horā ando fantajī kessakusen #2
Horror & Fantasy #2

Seishinsha
Anthology featuring REH
ホラー&ファンタジー傑作選3
Horā ando fantajī kessakusen #3
Horror & Fantasy #3

Seishinsha
Anthology featuring REH
怪奇幻想の文学2 暗黒の祭祀
Kaiki gensō no bungaku II: Ankoku no saiki
Literature of Mystery and Fantasy 2: Dark Ceremonies

Shinjibutsu Ōraisha 

Anthology featuring REH
怪奇と幻想 1: 吸血鬼と魔女
Kaiki to gensō #1 : Kyūketsuki to majo
Mysteries and Fantasy 1: Vampires and Witches

Kadokawa Shoten

Anthology featuring REH
剣と魔法の物語
Ken to mahō no monogatari
Sonorama Bunko (Asahi Sonorama)

コナンと荒鷲の道
Konan to arawashi no michi
Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと毒蛇の王冠
Konan to dokuja no ōkan  
Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと髑髏の都
Konan to dokuro no miyako
Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと焔の短剣
Konan to honō
no tanken
Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと古代王国の秘宝
Konan to kōdai no ōkoku no hihō

Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと黒い予言者
Konan to kuroi yogensha
Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

コナンと石碑の呪い
Konan to sekihi no noroi

Sōgen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

ク・リトル・リトル神話集
Ku ritoru ritoru shinwashū
H. P. Lovecraft: The Cthulhu Mythos / A Collection of Little, Little Myths
Kokusho Kankohkai

Anthology featuring REH
黒の碑(いしぶみ)
Kuro no ishibumi 
Sogen Suiri Bunko (Tokyo Sogensha Co., Ltd)

クトゥルーIV -邪神の復活
Kutūrū IV - Jashin no fukkatsu
Cthulhu IV - Revival of the False God

Seishinsha
Anthology featuring REH
クトゥルーV -異次元の影
Kutūrū V - Ijigen no kage
Cthulhu V - Shadow of Another Dimension

Seishinsha
Anthology featuring REH
クトゥルー4
Kutūrū #4
The Cthulhu Mythos Volume 4

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
クトゥルー5
Kutūrū #5
The Cthulhu Mythos Volume 5

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
クトゥルー7
Kutūrū #7
The Cthulhu Mythos Volume 7

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
クトゥルー8
Kutūrū #8
The Cthulhu Mythos Volume 8

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
狂戦士コナン
Kyōsenshi Konan
Berserker Conan

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

恐怖と幻想
Kyōfu to gensō
Fear and Fantastic Volume 1

Monthly Pen-sha
Anthology featuring REH
恐怖通信II
Kyōfu tsūshin #2 
Messages of Terror #2

Kawade Shobō Shinsha


Anthology featuring REH
吸血鬼伝説 ドラキュラの末裔たち
Kyūketsukidensetsu dorakyura no matsuei-tachi 
Legend of the Vampire: Dracula’s Descendants/Scions

Hara Shobō
Anthology featuring REH
魔女の誕生
Majo No Tanjo
A Witch Shall Be Born

Shinjinbutsu Ōraisha
Anthology featuring REH
魔境惑星アルムリック
Makyō wakusei arumuriku
Almuric

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

ミステリマガジン1967年08月
Misuterimagajin 1967 nen 08 tsuki
Mystery Magazine (August 1967)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1969年4月
Misuterimagajin 1969 nen 4
tsuki
Mystery Magazine (April 1969)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1969年10月
Misuterimagajin 1969 nen 10 tsuki
Mystery Magazine (October 1969)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1969年11月
Misuterimagajin 1969 nen 11 tsuki
Mystery Magazine (November 1969)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1970年7月
Misuterimagajin 1970 nen 7 tsuki
Mystery Magazine (July 1970)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1971年11月
Misuterimagajin 1971 nen 11 tsuki
Mystery Magazine (November 1971)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1973年11月
Misuterimagajin 1973 nen 11 tsuki
Mystery Magazine (November 1973)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン1974年12月
Misuterimagajin 1974 nen 12 tsuki
Mystery Magazine (December 1974)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ミステリマガジン2006年8月
Misuterimagajin 2006 nen 8 tsuki

Hayakawa's Mystery Magazine (August 2006)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
ナイトランド      #1      #2      #4
Naito rando
Night Land      
Kuroda-han Press
Periodical featuring REH
征服王コナン
Seifukuō Konan 
Conan the Conqueror

Hayakawa Bunko (Hayakawa Shobo)

SFマガジン1969年4月
SF magajin 1969 nen 4 tsuki

SF Magazine
(April 1969)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
SFマガジン1969年10月臨時増刊号
SF magajin 1969 nen 10 tsuki rinji zōkan-gō

SF Magazine
(October 1969 Extra Edition)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
SFマガジン1970年11月臨時増刊号      
SF magajin 1970 nen 11 tsuki rinji zōkan-gō

SF Magazine
(November 1970 Extra Edition)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
SFマガジン1971年10月臨時増刊号
SF magajin 1971 nen 10 tsuki rinji zōkan-gō

SF Magazine
(October 1971 Extra Edition)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
SFマガジン1972年9月臨時増刊号      
SF magajin 1972 nen 9 tsuki
rinji zōkan-gō
SF Magazine
(September 1972 Extra Edition)

Hayakawa Publishing Corporation
Periodical featuring REH
真ク・リトル・リトル神話大系 2
Shinku ritoru ritoru shinwa taikei #2
Tales of Cthulhu at Last #2

Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
真ク・リトル・リトル神話大系 3
Shinku ritoru ritoru shinwa taikei
#3
Tales of Cthulhu at Last #3

Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
真ク・リトル・リトル神話大系 9
Shinku ritoru ritoru shinwa taikei
 #9
Tales of Cthulhu at Last #9

Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
新編 真ク・リトル・リトル神話大系〔2〕
Shinpen ma ku ritoru ritoru shinwa taikei 〔2 〕

Tales of Cthulhu Mythos 2

Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
新編 真ク・リトル・リトル神話大系〔5〕
Shinpen ma ku ritoru ritoru shinwa taikei 〔5 〕
Tales of Cthulhu Mythos 5

Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
スカル・フェイス
Sukaru feisu
Skull-Face
 

Kokusho Kankohkai

ウィアード1
Wiādo #1
The Weird #1

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
ウィアード2
Wiādo #2
The Weird #2

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
ウィアード3
Wiādo #3
The Weird #3

Seishinsha Bunko
Anthology featuring REH
ウィアード・テールズ2 
Wiādo tēruzu 2

Weird Tales
#2 (1927-1929)
Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
ウィアード・テールズ3  
Wiādo tēruzu 3

Weird Tales
#3 (1930-1934)
Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REH
ウィアード・テールズ5  
Wiādo tēruzu 5

Weird Tales
#5 (1940-1954)
Kokusho Kankohkai
Anthology featuring REHHome