Foreign Language Publications by Robert E. Howard
Click on links for details

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Japanese
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbo-Croatian
Slovak
Spanish
Swedish
Turkish

Home